El Blog de Vinsentvega ;)

Un blog de tot un poc

Archive for Mai de 2009

Compartir una carpeta o directori ràpidament amb HTTP, crear un servidor HTTP fàcilment

Posted by VinsentVega a 26 Mai 2009


Per a crear un servidor HTTP en el teu pc i que els teus companys puguen accedir a la carpeta compartida en xarxa molt ràpidament cal escriure en un terminal:

vinsentvega@Vinsentvega_04:13 ~$cd /home/vinsentvega/Escriptori/pelis/

Ens posicionem en el directori que volem compartir, i una volta ahí tornem a escriure:

vinsentvega@Vinsentvega_04:13 ~home/vinsentvega/Escriptori/pelis$python -m SimpleHTTPServer

Ja tindrem creat el servidor HTTP en el directori on ens trobem al moment de posar el comandament anterior.

Ara sols cal obrir el nostre explorador preferit, en el meu cas Mozilla Firefox i escriure en la barra de direccions:

http://IP_del_teu_ordinador:8000

(En aquesta pàgina te diuen la IP_del_teu_ordinador, la IP Pública: http://www.showip.com )

(Posant en consola ifconfig se’t mostra la IP Privada del teu ordinador)

(Si els dos ordinadors que voleu sincronitzar a través del HttpServer es troben en una xarxa privada, posar en IP_del_teu_ordinador la IP Privada, si pel contrari voleu que accedisquen al teu ordinador des de fóra de la teua xarxa, aleshores tindreu que posar la IP Pública)

I meravellosament s’haurà creat un servidor http de la teua carpeta, que serà accesible per a tot el món que estiga en la teua xarxa si la IP és privada o per a tot internet si la IP és pública.

Si volguerem crear el servidor en un port que no fora el 8000, caldria que en volta de la segona instrucció abans explicada, posarem al final d’ella el número del port que volguerem:

python -m SimpleHTTPServer 1025

Així, ens crearia el servidor en el port 1025. Aleshores per accedir posteriorment amb el navegador preferit o Firefox, deuriem de posar en aquest cas:

http://IP_del_teu_ordinador:1025

Per comprobar si funciona una volta creat el servidor podeu posar en el navegador del propi pc servidor:

http://localhost:8000 ó també serveix

http://127.0.0.1:8000

simpleHTTPServer

M’encanta aquest comandament…M’ha tret de prou apurs més d’una volta, jejeje. EUREKA  😉 😉

Posted in Almacenament, Firefox, Seguretat, Ubuntu | Etiquetat: , , , , , , , | 2 Comments »

Saber les comandes més gastades en el nostre pc amb Ubuntu

Posted by VinsentVega a 26 Mai 2009


Si volem saber les comandes més gastades en el nostre pc ordenades de major a menor, cal escriure en un terminal:

$ history|awk {print $2}|awk BEGIN {FS=|} {print $1} |sort|uniq -c|sort -rn|head -10

I el resultat per consola serà paregut a:

209 sudo
41 cd
20 ifconfig
13 l
9 man
8 iwconfig
6 qemu-img
6 netstat
6 cp
6 chmod

Molt gran aquesta expressió. 😉

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , , | 1 Comment »

Editar l’arranc del grub d’Ubuntu

Posted by VinsentVega a 26 Mai 2009


Cal obrir un terminal i escriure:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Els comentaris comencen per #, i els paràmetres que jo modificaria d’aquest fitxer són:

1er paràmetre:

# array will desync and will not let you boot your system.
default        0

Aquesta línia anterior, número 14 de l’arxiu menu.lst, el que fa és que ens marca com a opció per defecte d’arranc la que està primera en la part de baix de l’arxiu menu.lst, i que té una forma com:

title        Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
uuid        8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7
kernel        /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7 ro quiet splash
initrd        /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet

En el meu cas tinc que per defecte m’arranque Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic

2n paràmetre:

# (normally the first entry defined).
timeout 5

En la línea 19, depenent del valor que posem, en el meu cas 5, l’ordinador s’esperarà eixe tems en segons per a començar l’arranc.

3er paràmetre:

title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic
uuid 8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet

#title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
#uuid 8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7
#kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7 ro #single
#initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic

#title Ubuntu 9.04, memtest86+
#uuid 8c85de3a-5b4a-44a6-b464-3a6cb16c8ab7
#kernel /boot/memtest86+.bin
#quiet

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Altres sistemes operatius:
root

# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
#title Windows Vista (loader)
#rootnoverify (hd0,0)
#savedefault
#makeactive
#chainloader +1

# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda2
title Windows KKVista (loader)
rootnoverify (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1

Del meu arranc, jo tinc el disc dur partit amb Windows KKVista i Ubuntu 9.04 en un portàtil Acer Aspire 5930G, comentaria(posar # al principi de la fila) les línies que vegeu dalt, per a que ens mostre en l’arranc una cosa pareguda a:

Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic

Altres sistemes operatius:

Windows KKVista (loader)

i que no ens mostre el que posaria per defecte:

Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic

Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)

Ubuntu 9.04, memtest86+

Altres sistemes operatius:

Windows Vista (loader)

Windows KKVista (loader)

Així massa basura, no? 😉

Posted in Ubuntu | Etiquetat: | Leave a Comment »

Editar la llista dels repositoris en Ubuntu per anyadir Opera, Skype, Dropbox i Virtualbox 2.2

Posted by VinsentVega a 26 Mai 2009


Obrim un terminal i escrivim:
sudo gedit /etc/apt/sources.list

Al final del tot posem un comentari amb el caràcter #, i en la fila de baix l’anyadim.

Els meus últims repositors anyadits són:

#opera
deb http://deb.opera.com/opera/ lenny non-free
#skype
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian stable non-free
#dropbox
deb http://linux.getdropbox.com/ubuntu jaunty main
deb-src http://linux.getdropbox.com/ubuntu jaunty main
#virtualbox 2.2
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non-free


Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , | Leave a Comment »

Paràmetres de conexió a EDUROAM (EDUcational ROAMing) amb Windows XP, Vista o Ubuntu

Posted by VinsentVega a 24 Mai 2009


PASOS A SEGUIR AMB WINDOWS VISTA ó WINDOWS XP:

En cas de voler conectar-se amb Windows KKVista o XP hauríeu de seguir alguns dels següents manuals:

conexió-inalàmbrica-Vista-eduroam

conexió-inalàmbrica-XP-eduroam

PASOS A SEGUIR AMB UBUNTU:

Per a conectar-se a aquesta xarxa inalàmbrica que es troba en totes les universitats europees cal modificar uns paràmetres bàsics com son:

EDUROAM
– Seguretat de la xarxa sense fil : WPA2
– Autenticació : LEAP
– Nom d’usuari: El nom d’usuari de la universitat o correu electrònic
– Contrasenya : La del correu de la universitat
eduroam

EDUROAM-VPN (Universitat de valència)
1)Per a conectar-se a la xarxa Eduroam-vpn
– clau o contrasenya: uvalp
– seguretat: wep 40/128
2)Dades per a crear la VPN
– clau ascii de 64bits en sistema obert i no compartit
– passarel·la: 10.4.0.4 ó 10.20.0.4
– nom del grup: uvalencia
– user passw: la contrasenya del correu
– group passw: universidad
– user name: el nom d’usuari de la universitat
– encryptation method: secure(default)
– nat transversal: NAT-T(default)

VPN UV
I així se conectaríem a la xarxa de la universitat de manera ràpida i fàcil. 😉

Posted in Ubuntu, Windows Vista, Windows XP | Etiquetat: , , | 4 Comments »

Auriculars amb so i sense volum exterior

Posted by VinsentVega a 22 Mai 2009


M’ha passat varies voltes voler sentir música dins de la biblioteca, i no poder posar els auriculars ja que el volum normal sempre continuava sonant alhora amb els auriculars. Després de molt d’investigar he donat la solució per a que no es senta l’ordinador quan conectem a ell uns auriculars i aquestos sí que es senten. La solució és anyadir una línea de codi al fitxer de configuració de Alsa, que s’encarrega d’aministrar el so en Ubuntu, per aixó escrivim en consola:

Cal recordar que està provat en una tarjeta de so Intel:

sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

I anyadim al final del tot:

options snd-hda-intel model=mitac

Així ja estaria tot, sols car reiniciar el sistema i tindrem els auriculars independents del só normal   😉 Marvellous 😉

Posted in Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Configurar Gmail amb Thunderbird

Posted by VinsentVega a 22 Mai 2009


Per a configurar el Thunderbird amb un compte de Gmail, el que cal fer és anar dins del Thunderbird a Fitxer->Nou->Compte i en la finestra que se’ns obri marquem l’opció primera : Compte de correu

Acte seguit en la següent finestra posem el nom descriptiu que volem per al conte i en adreça electrònica posem el nostre correu de google en forma de: exemple@gmail.com i replenem la següent pantalla com està en la foto, marcant l’opció IMAP i posant en el servidor d’entrada imap.gmail.com

Aquesta configuració permet borrar un correu amb el Thunderbird i automàticament es borraria en el correu de gmail. Es sincronitzen els correus i el que es fa amb un es propaga a l’altra (Cas contrari al POP).

gmail1

Una altra opció seria marcar l’opció POP, però en el servidor d’entrada, en compte de posar imap.gmail.com posariem pop.gmail.com. Aquesta configuració ens mantindria els correus de gmail sense llegir encara que els llegirem amb el Thunderbird, el que vuic dir és que no es sincronitzen(Si borrem un correu al thunderbird, no es borra en gmail; deuriem entrar al correu de google i borrar-lo des d’allí ja que no es sincronitzen).

En la següent finestra ens diu que posem un nom d’usuari d’entrada, doncs posem el nom del correu sense la part dreta de l’@(si és exemple@gmail.com, doncs posariem exemple). I en la següent finestra en la del nom del compte, posem el nom que volgam ja que serà l’identificador del compte. Així ja tindríem definit el servidor d’entrada, per a que ens arribaren els correus al Thunderbird. Aleshores:

nom del servidor d’entrada: imap.gmail.com

nom de usuari: usuari@gmail.com

port: 993

configuració de seguretat: ssl

Per a la part del servidor de sortida, deuriem deixar la configuració com en la següent imatge:

gmail2

nom del servidor de sortida: smtp.gmail.com

nom de usuari: usuari@gmail.com

port: 587

configuració de seguretat: tls

Ara deuriem elegir el correu i marcar l’opció de Recupera, ens demanaria la contrasenya del compte i en un poc de temps ens haurà baixat els correus de gmail al Thunderbird 😉

Posted in google, Ubuntu, Windows Vista, Windows XP | Etiquetat: , , , , | Leave a Comment »

Reproduir arxius *.rmvb en Ubuntu o Debian

Posted by VinsentVega a 21 Mai 2009


Per a poder reproduir els arxius amb format *.rmvb, propietaris de “Real”, hem d’anar a la pàgina http://www.real.com/linux

i baix de “Download RealPlayer”,  elegir l’opció DEB_Package, o també podem descarregar-lo directament des d’ací:

DEB Package.

Una volta en el nostre ordinador, només cal fer doble clic per a instalar-lo.Així podrem vore les pel·lícules que estiguen en aquest format propietari. 😉

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , | Leave a Comment »

Instalar Microsoft Office 2003 en Ubuntu Jaunty 9.04

Posted by VinsentVega a 20 Mai 2009


Últimament he tingut algu problema amb l’Openoffice 3.0, ja que al guardar els documents i obrir-los amb Mocosoft Office m’apareixen molt modificats respecte de l’original. Tabulacions no desitjades, espais gegantins entre línies eren alguns dels problemes de compatibilitat que havia observat. Així he decidit posar a l’Ubuntu el paquet ofimàtic Mocosoft Office 2003.

Per a començar, cal baixar-se la suite ofimàtica en versió portable. Per tant, en el buscador http://buscalox.com posem Microsoft Office 2003 portable. Elegim una pàgina adequada i se’l baixem. El guardem on volgam en l’ordinador, jo especialment l’he posat en la carpeta /opt. Per a fer-ho cal posar en consola:

sudo cp -R /Portable_Office2003_Español /opt

Una volta el tenim, hem d’instal·lar Wine amb l’instrucció per consola: sudo apt-get install wine o en Aplicacions->Afegeix/Elimina i busquem el Wine.

Una volta tingam el Wine en l’ordinador i la carpeta amb els distints paquets ofimàtics portables en /opt, creem una llançadera en la barra superior d’Ubuntu. I on se posa la comanda u ordre cal posar:

wine /opt/Portable_Office2003_Español/WINWORD.EXE

D’aquesta forma executarem el Microsoft Office 2003 portable, també pot executar-se anant a /opt i fent doble clic sobre l’arxiu winword.exe, per als altres programes (Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Microsoft Access) cal posar la mateixa intrucció de dalt canviant el nom del programa pel seu respectiu o també fent doble clic sobre l’arxiu en qüestió.

Com podeu vore: 😉

office2003

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , | Leave a Comment »

Nero Linux per a Ubuntu Jaunty 9.04

Posted by VinsentVega a 20 Mai 2009


Com en Gnome el programa per defecte de grabació (Brasero) disa molt a dessitjar, vos vuic recomanar el Nero per a Linux.Per a baixar-se’l cal anar a: http://rapidshare.com/files/220874112/nerolinux-3.5.0.1-x86.deb

Al ser un .deb, només cal fer doble clic sobre ell per a instalar-lo. Una volta fet, anar a Aplicacions->So i Vídeo->Nero Linux

Ens apareix amb un número de serie per defecte, que crec que val per a una versió de prova del programa de 30 dies. També podem posar aquest número de serie facilitat per oxigen: 2CA0-0000-1800-2000-4005-8726-XX08

nerolinux

Gràcies a: http://hyanetworks.com/wordpress/2009/04/13/nero-para-ubuntu-904/

La versió 4, la podem obtindre de:

o d’ací: Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=BPET5MOI    o   DepositFiles: http://depositfiles.com/files/g2oxypavz

La versió genèrica per a quasevol Linux la podem trobar ací:

32 bits: http://www.megaupload.com/?d=RLGIE2M2
64 bits: http://www.megaupload.com/?d=0L4VPW6W

Per executar l’instal·lador s’ha de donar permisos d’execució i executar-lo com a root:

$ chmod +x nerolinux4.run 
$ ./nerolinux4.run 

i el num de serie: 9M1K-0098-P3HL-PK6P-T6UA-1E5X-E557-8X41

gràcies a  http://www.taringa.net/posts/linux/3935441/Descargar-Nero-Linux-4.html

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , | 5 Comments »

Activar USB o pendrive en VirtualBox 2.2 amb Ubuntu Jaunty 9.04

Posted by VinsentVega a 19 Mai 2009


usb

Per activar els ports USB en VirtualBox 2.2 hem de vore el grup al que pertany el nostre usuari de la màquina, per aixó:

$sudo grep vbox /etc/group

vboxusers:x:123:vicent

En el meu cas, el grup de l’usuari Vicent és el 123, me l’apunte per a després.

En segon lloc hem d’editar el fitxer  “/etc/init.d/mountkernfs.sh” amb l’ordre:

$sudo gedit /etc/init.d/mountkernfs.sh

Busquem la línia que posa:

domount proc “” /proc proc -onodev,noexec,nosuid

i anyadim en la fila de baix:

domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb
-onoexec,nosuid,nodev,devgid=123,devmode=664

S’ha de tindre en compte que on posa devgid=123, cal posar el valor del grup que hem averiguat abans.I per últim editem el fitxer /etc/fstab amb l’ordre:

$gedit /etc/fstab

I al final del tot del fitxer escrivim aquesta línea tenint en compte el valor del grup que hem trobat abans, el 123 en el meu cas:

#usbfs
none /proc/bus/usb usbfs devgid=123,devmode=664 0 0

Ojo, després del 664 va un espai, un cero, un altre espai i un altre cero.

Per acavar cal reiniciar el sistema i anar a Aplicacions->Eines del sistema->Sun VirtualBox

Arranquem el sistema operatiu que tingam instalat, en el meu cas Windows XP, conectem el dispositiu USB o pendrive i anem en la màquina virtual oberta a Dispositius->Dispositius USB, elegim el que estiga relacionat amb el nostre Pendrive com en la següent imatge.

USB-VirtualBox2.2
I arreglat. 😉   Gràcies a http://ociolinux.blogspot.com/2009/05/pendrive-y-virtualbox-222-jaunty.html

Posted in Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , | Leave a Comment »

activar CONTROL + ALT + BACKSPACE en Jaunky (Ubuntu 9.04): Reiniciar les X

Posted by VinsentVega a 18 Mai 2009


Per activar esta opció (CTRL + ALT + BACKSPACE) de reiniciar les X, hem d’instalar el programa dontzap. Anem a la terminal y escrivim: $sudo aptitude install dontzap -y

Una volta instalat hem d’activar-lo amb: $sudo dontzap -d o $sudo dontzap – -disable (hi ha 2 “-” seguits abans de disable)

Així una volta reiniciem tindrem la combinació de tecles Ctrl-Alt-Backspace, habilitada.

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , , | 1 Comment »

Programació ONO, Canals ONO

Posted by VinsentVega a 14 Mai 2009


He confeccionat una llista amb tots els canals que ofereix ONO preparada per a imprimir i tindre al costat de la TV. Bàsicament tracta del número de canal, la cadena de TV que s’emiteix i una breu descripció del canal. Espere que li servisca a la gent tant com a mi m’està servint per elegir els canals sense tindre que memoritzar-los:

Programació d’Ono Per a descarregar-lo, botó dret i “Anomena i desa l’enllaç”

Posted in ONO | Etiquetat: , , | 2 Comments »

50GB d’espai d’emmagatzematge gratuït!!!

Posted by VinsentVega a 12 Mai 2009


Buscant amb google més espai d’emmagatzematge per a realitzar les meues copies de seguretat he donat amb una pàgina que ofereix 50GB d’espai d’emmagatzematge gratuït només per registrar-se. El registre és posar el correu electrònic i una contrasenya per a poder accedir al teu espai, i a disfrutar de 50GB. Les úniques restriccions són que no es pot pujar més d’1 GB da dades cada volta i no es poden pujar més de 1000 fitxers per pujada(valga la redundància).

La pàgina és de llengua anglesa, però no té cap problema d’enteniment per a quasevol usuari amb un nivell baix d’anglés.

http://www.adrive.com/

Una volta registrats, al polsar en Upload Files/Directories, ens obrirà una miniaplicació creada en Java(sinó l’obri hem d’instal·lar el que ens apareix) que ens permetrà elegir els fitxer que volem pujar.Una volta elegits i amb un poc de paciència tindrem la copia de seguretat de les nostres dades.;) Very Fàcil.

Posted in Almacenament | Etiquetat: , , | 2 Comments »

Instalar Dropbox en Ubuntu Jaunty 9.04

Posted by VinsentVega a 12 Mai 2009


T’agradaria accedir a algun fitxer teu des de quasevol ordinador del món?? La solució és Dropbox.

És una aplicació que serveix per a tindre un lloc web d’almacenament sincronitzat amb el teu PC. Aleshores tot el que poses dins la carpeta del Dropbox, automàticament és enviada al servidor. El problema és que sols hi ha fins a 2gb d’almacenament per a usuaris gratuïts, però tens fins a 50GB per 9.99$ al mes ó 99$ a l’any ó  100GB per 19.99$ al mes ó 199$ a l’any.( Un poc car me pareix a mi).Per aixó me quede en la versió gratuïta.;)

Estos son els pasos d’instalació:

dropbox1

Una volta aparega el símbol “v” amb fons verd en cada arxiu de la carpeta seleccionada per a ser sincronitzada, el resultat serà que  ja estaran pujat en la interficie web, eixos arxius.

Dropbox2

Estos son els arxius vist ja des de la interfície web.

Dropbox3

Al pulsar el botó dret sobre el símbol de Dropbox aparegut dalt a la dreta, en apareix un menú d’opcions per a elegir.

Dropbox4

Es poden compartir els fitxers amb més gent simplement amb el botó dret sobre la carpeta seleccionada.

Dropbox6

Es pot elegir la carpeta de destí de la instalció del Dropbox.

Dropbox7

El resultat és una carpeta en el lloc seleccionat on dins hi ha dos carpetes. PHOTOS i PÚBLIC. Dins és on podrem posar els arxius que volgam tindre una copia de seguretat. 😉 Fàcil.

Per a instal·lar-ho editem l’arxiu sources.list:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

i al final de l’arxiu anyadim depenent de la versió ubuntera:

#DROPBOX JAUNTY 9.04

#DROPBOX HARDY 8.10

I des de la terminal posem: sudo aptitude update per a que s’actualitze el canal del programari, o en
sistema->administració->gestor d’actualitzacions també podem fer que s’actualitze el canal del programari.
Així apareixerà el programa en el Gestor de paquets de Synaptic o en aplicacions->Afegeix/Elimina, per tant podrem buscar-lo en quasevol d’eixos dos llocs abans mencionats i podrem instalar-lo simplement marcant-lo.
Per a finalitzar trobarem el llançador del programa una volta instal·lat en:
En aplicacions->internet->Dropbox

Posted in Almacenament, Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Firefox no ens deixa de sorprendre!!!

Posted by VinsentVega a 12 Mai 2009


Intentant canviar una configuració del Firefox, m’ha aparegut aquesta pantalla graciosa….

firefox

No digau que no son caxondos: ZONA HOSTIL PARA MANAZAS

Posted in Firefox | Etiquetat: | Leave a Comment »

Buscar en google per web i per tipus de document

Posted by VinsentVega a 11 Mai 2009


Per a fer que google busque en alguna pàgina concreta, hem d’escriure en la búsqueda:

site: megaupload.com Açó el que fa és buscar en Megaupload.com.

Si posarem:

ubuntu site:megaupload.com el buscador google buscarà la paraula ubuntu dins de la pàgina de megaupload.

També podem buscar per distints tipus d’arxius:

manual ubuntu pdf site:megaupload.com el buscador encontrarà manuals d’ubuntu en format *.pdf en el lloc megaupload.

Posted in Firefox, google, Ubuntu, Windows Vista, Windows XP | Etiquetat: , , | 1 Comment »

Primer Post

Posted by VinsentVega a 11 Mai 2009


Hola a tots i a totes, el meu nom és Vicent i vaig a postejar tot el que hem parega interesant sobre Linux, Ubuntu, Software Lliure i altres coses d’interés que puguen anar apareguent. Intentaré tots els dies escriure alguna cosa, però se farà el que es puga.

Bàsicament el blog va a ser un xulletari meu sobre comandes, coses i pasos a seguir tot relacionat amb Ubuntu, encara que al final pense que hi haurà de tot un poc.

Posted in Ubuntu | Leave a Comment »