El Blog de Vinsentvega ;)

Un blog de tot un poc

Archive for Juliol de 2009

Obrir pestanyes tancades en Firefox

Posted by VinsentVega a 25 Juliol 2009


Si per equivocació se’ns tanca una pestanya del firefox, podem tornar a obrir-la amb la següent combinació de tecles:

CONTROL + MAYUSCULES + T

ó

CONTROL + SHIFT + T

Si volguerem obrir alguna pestanya tancada menys recientment com poguera ser la penúltima pestanya tancada, nomes hauríem d’apretar la combinació de tecles dalt esmentada un parell de voltes.

Anuncis

Posted in Firefox | Etiquetat: | Leave a Comment »

Rastrejar IPs amb NMAP per descobrir FTP servidors WEB

Posted by VinsentVega a 25 Juliol 2009


Si ens encontrem en una LAN i volem vore quines IPs tenen un servidor FTP obert, posarem en terminal:

nmap -p 21 192.168.0.0-255 > ftp.txt

Esta comanda rastreja el port 21(FTP) del rang de IPs que va desde la 0 fins la 255 de la xarxa 192.168.0.* i ho redirecciona a un fitxer ftp.txt que es crearà en el directori actual.

Per a buscar servidors web amb nmap cal fer:

sudo nmap -sS -PS80 -iR 0 -p 80

on -iR va generant números aleatoris a l’hora de buscar servidors web.

Posted in Seguretat, Ubuntu | Etiquetat: , , , , , | Leave a Comment »

Recuperar o cambiar contrasenya de root en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 25 Juliol 2009


La contrasenya de root si l’hem oblidada no pot ser recuperada, pero el que podem fer és crear-ne una nova. Per a fer crear una contrasenya de root nova hem de fer:

1 – Encenem l’ordinador i quant aparega el prompt del grub o del lilo polsem la tecla “ESC

2 – Anem a la línea del kernel que gastem i una volta sobre ella polsem la tecla “e

3 – Anem al final de la línea i agreguem: rw init=/bin/bash

4 – Presionem “Intro” per acceptar i després “b” per reiniciar el sistema

5 – El sistema entrarà amb usuari ROOT i sense contrasenya

6 – Una volta dins del sistema anem a la terminal i escriguem: passwd

7 – Escriurem la nova contrasenya per l’usuari ROOT, si volguerem canviar-la per a un usuari particular només hauríem d’escriure: passwd nom_usuari

8 – En reiniciar el sistema ja tindríem de nou l’usuari amb la contrasenya asignada

Posted in Seguretat, Ubuntu | Etiquetat: , | Leave a Comment »

Alarma o retard amb Ubuntu

Posted by VinsentVega a 16 Juliol 2009


Existeix un comandament que serveix per a retardar una determinada acció. Aquest comandament permet fer o concatenar una acció després d’un retard de temps, per exemple:

sleep -> Permet que es puga executar un comandament després d’un determinat temps.

sleep 1h05m30s; mplayer /home/vinsentvega/Música/moving.mp3

S’obrirà el reproductor de música mplayer transcorreguts 1 hora, 5 minuts i 30 segons i reproduirà la cançó que li hem dit en el path. Aleshores podem gastar aquest comandament com una alarma per a que ens avise transcorreguts un determinat temps. Podem posar un altre reproductor com vlc, o en volta de que sone una cançó, podem reproduir una pel·lícula si volguerem.

Una comanda que ens ajudarà a despertar-se  de la siesta. I molt fàcil d’utilitzar. 😉

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Reproduïr vídeos remots en el teu ordinador amb ubuntu

Posted by VinsentVega a 15 Juliol 2009


Si tenim un servidor en algun lloc i volem reproduïr una pel·lícula d’ell en l’ordinador que ens trobem actualment, obrirem la consola i escriurem:

$ vlc ftp://usuari:contrasenya@IP_del_nostre_ordinador/direcció_del_vídeo

on:

Usuari:contrasenya ->  és el nom del usuari de l’ordinador i la contrasenya

IP_del_nostre_ordinador -> és la IP de l’ordinador

direcció_del_vídeo -> és la ruta on es troba el vídeo dins de l’ordinador

Posted in Televisió, Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »