El Blog de Vinsentvega ;)

Un blog de tot un poc

Archive for Juliol de 2009

Obrir pestanyes tancades en Firefox

Posted by VinsentVega a 25 Juliol 2009


Si per equivocació se’ns tanca una pestanya del firefox, podem tornar a obrir-la amb la següent combinació de tecles:

CONTROL + MAYUSCULES + T

ó

CONTROL + SHIFT + T

Si volguerem obrir alguna pestanya tancada menys recientment com poguera ser la penúltima pestanya tancada, nomes hauríem d’apretar la combinació de tecles dalt esmentada un parell de voltes.

Posted in Firefox | Etiquetat: | Leave a Comment »

Rastrejar IPs amb NMAP per descobrir FTP servidors WEB

Posted by VinsentVega a 25 Juliol 2009


Si ens encontrem en una LAN i volem vore quines IPs tenen un servidor FTP obert, posarem en terminal:

nmap -p 21 192.168.0.0-255 > ftp.txt

Esta comanda rastreja el port 21(FTP) del rang de IPs que va desde la 0 fins la 255 de la xarxa 192.168.0.* i ho redirecciona a un fitxer ftp.txt que es crearà en el directori actual.

Per a buscar servidors web amb nmap cal fer:

sudo nmap -sS -PS80 -iR 0 -p 80

on -iR va generant números aleatoris a l’hora de buscar servidors web.

Posted in Seguretat, Ubuntu | Etiquetat: , , , , , | Leave a Comment »

Recuperar o cambiar contrasenya de root en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 25 Juliol 2009


La contrasenya de root si l’hem oblidada no pot ser recuperada, pero el que podem fer és crear-ne una nova. Per a fer crear una contrasenya de root nova hem de fer:

1 – Encenem l’ordinador i quant aparega el prompt del grub o del lilo polsem la tecla “ESC

2 – Anem a la línea del kernel que gastem i una volta sobre ella polsem la tecla “e

3 – Anem al final de la línea i agreguem: rw init=/bin/bash

4 – Presionem “Intro” per acceptar i després “b” per reiniciar el sistema

5 – El sistema entrarà amb usuari ROOT i sense contrasenya

6 – Una volta dins del sistema anem a la terminal i escriguem: passwd

7 – Escriurem la nova contrasenya per l’usuari ROOT, si volguerem canviar-la per a un usuari particular només hauríem d’escriure: passwd nom_usuari

8 – En reiniciar el sistema ja tindríem de nou l’usuari amb la contrasenya asignada

Posted in Seguretat, Ubuntu | Etiquetat: , | Leave a Comment »

Alarma o retard amb Ubuntu

Posted by VinsentVega a 16 Juliol 2009


Existeix un comandament que serveix per a retardar una determinada acció. Aquest comandament permet fer o concatenar una acció després d’un retard de temps, per exemple:

sleep -> Permet que es puga executar un comandament després d’un determinat temps.

sleep 1h05m30s; mplayer /home/vinsentvega/Música/moving.mp3

S’obrirà el reproductor de música mplayer transcorreguts 1 hora, 5 minuts i 30 segons i reproduirà la cançó que li hem dit en el path. Aleshores podem gastar aquest comandament com una alarma per a que ens avise transcorreguts un determinat temps. Podem posar un altre reproductor com vlc, o en volta de que sone una cançó, podem reproduir una pel·lícula si volguerem.

Una comanda que ens ajudarà a despertar-se  de la siesta. I molt fàcil d’utilitzar. 😉

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Reproduïr vídeos remots en el teu ordinador amb ubuntu

Posted by VinsentVega a 15 Juliol 2009


Si tenim un servidor en algun lloc i volem reproduïr una pel·lícula d’ell en l’ordinador que ens trobem actualment, obrirem la consola i escriurem:

$ vlc ftp://usuari:contrasenya@IP_del_nostre_ordinador/direcció_del_vídeo

on:

Usuari:contrasenya ->  és el nom del usuari de l’ordinador i la contrasenya

IP_del_nostre_ordinador -> és la IP de l’ordinador

direcció_del_vídeo -> és la ruta on es troba el vídeo dins de l’ordinador

Posted in Televisió, Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »