El Blog de Vinsentvega ;)

Un blog de tot un poc

Archive for the ‘Virtualització’ Category

Visita virtual al Vaticà

Posted by VinsentVega a 19 gener 2012


Espectacular visita virtual a distintes Basíliques del Vaticà. Com si fora el Street View de Google però dins les Basíliques

Visita virtual de la Basílica de San Juan de Letrán

Visita virtual de la Basílica de San Pedro

Visita virtual de la Basílica de San Pablo Extramuros

Visita virtual de la Basílica de Santa María la Mayor

Posted in Enllaços, Interesant, Internet, Virtualització | Etiquetat: | Leave a Comment »

Instal·lar Vmware en Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat

Posted by VinsentVega a 17 Octubre 2010


Per instal·lar anem a la carpeta on tenim l’arxiu descarregat i posem:

sudo sh VMware-Workstation-Full-7.1.2-301548.x86_64.bundle

Una volta instal·lat escriguem açò:

cd /tmp
tar xvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar -C /tmp
perl -pi -e ‘s,_range,,’ vmmon-only/linux/iommu.c
tar cvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar vmmon-only

Estos passos extra són necessaris ja que dins del mòdul vmmon, més específicament en l’arxiu iommu.c, es fan cridats a les funcions del Kerne iommu_ {un} map, funcions que en les últimes versions del nucli Linux han estat anomenades a iommu_ { un} map_range.

Per a més informació dirigir-se a Kernel Trap.

Gràcies a http://www.rrfx.net/2010/06/vmware-vmmon-module-compilation-issues.html

Posted in Programari, Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Compartir carpetes en Virtualbox 3.1.6 entre ubuntu Lucid Lynx 10.4 i Microsoft Windows XP i crear una Unitat de Xarxa

Posted by VinsentVega a 18 Mai 2010


En principi crearem una carpeta compartida anomenada “Compartit“en Ubuntu. Per això botò dret sobre la carpeta i elegim “Opcions de Compartició”. Marquem les dos caselles: “Comparteix aquesta carpeta” i “Permet que altres persones puguin escriure en aquesta carpeta”. I acceptem.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Posted in Manuals, Ubuntu, Virtualització, Windows XP | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Crear un enllaç simbòlic (accès directe) a una carpeta

Posted by VinsentVega a 12 gener 2010


Vuic que en /home/vinsentvega/VM-IMATGES aparega un enllaç a la carpeta /var/lib/vmware/Virtual Machines aleshores escric en un terminal:

$ln -s /var/lib/vmware/”Virtual Machines” /home/vinsentvega/VM-Imatges/

En general seria:

ln- s /carpeta-de-la-que-vuic-crear-l’enllaç(entre cometes si conté espais) /carpeta-on-vuic-que-aparega-l’enllaç

Posted in Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Instalar VMware-server-2.0.1 en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 27 Octubre 2009


Ens baixem el VMware-server-2.0.1-156745.i386 de la pàgina i comencem la instal·lació:

 1. tar xvzf VMware-server-2.0.1-156745.i386.tar.gz
 2. cd vmware-server-distrib
 3. sudo ./vmware-install.pl
 4. A continuació començarà el procés d’instal·lació i ens farà vàries preguntes. Ell mostra l’opció per defecte que pots reescriure-la o polsar enter per acceptar el paràmetre per defecte que ens ofereix. Polsarem enter en totes les preguntes excepte en:
  1. The current administrative user for VMware Server  is ”.  Would you like to specify a different administrator? [no], Ací posarem ‘yes‘ i ens preguntarà el nom de l’administrador que posarem amb gust.
  2. En el cas que acceptàrem l’opció per defecte, caldria habilitar el compte de root amb: sudo passwd root sinó, no podríem accedir al no haver posat cap contrasenya al superusuari root.
 5. Una volta acabades les preguntes, hem d’anar al navegador i escriure:
  1. Per a conexió NO segura: http://192.168.226.1:8222 ó http://127.0.0.1:8222 ó http://localhost:8222
  2. Per a conexió segura: https://192.168.226.1:8333 ó https://127.0.0.1:8333 ó https://localhost:8333
  3. NOTA: Les primeres opcions de les 2 files superiors, les posarem amb la IP que ens haja donat per defecte en les preguntes anteriors
 6. En /etc/vmware/hostd/authorization.xml tenim l’arxiu de configuració d’autoritzacions. Per si volem cambiar l’usuari root <ACEDataUser>root</ACEDataUser> per l’usuari <ACEDataUser>vinsentvega</ACEDataUser> . Si fem açò deurem reiniciar el servei amb:

sudo /etc/init.d/vmware restart

NOTA: Les màquines virtuals es guardaran en l’opció per defecte que és: In which directory do you want to keep your virtual machine files? [/var/lib/vmware/Virtual Machines], i és ací on hem de posar-les per a que el vmware les veja.

NOTA2: Si ens hem equivocat en la configuració de la MV i volem cambiar alguns paràmetres, per repetir el procés d’instal·lació hem d’escriure: sudo /usr/bin/vmware-config.pl

NOTA3: Sinó hem creat un usuari (pas4.1 = NO), una volta dins la interfaç gràfica, anem a ‘Administration‘->’Manage Roles‘  polsem en ‘add‘ i li possem un nom de rol i en la part dreta marquem els privilegis que volem que tinga eixe rol. Després crearem un nou usuari (per no accedir amb root) anant a la subpestanya ‘Permissions i a la dreta marcaríem New Permission i en la finestra que se’ns obri, elegiriem un usuari, dels que té l’Ubuntu creats (podem posar el del nostre nom d’usuari) i després en la banda dreta, elegiriem el rol que li havem creat abans per a aquest usuari. Meravellós!!!!

Gràcies a : http://www.tribulinux.com/tutoriales-como-instalar-vmware-server-20-en-ubuntu-904-jaunty-jackalope.html

Posted in Firefox, Programari, Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , , , | 2 Comments »

Activar USB o pendrive en VirtualBox 2.2 amb Ubuntu Jaunty 9.04

Posted by VinsentVega a 19 Mai 2009


usb

Per activar els ports USB en VirtualBox 2.2 hem de vore el grup al que pertany el nostre usuari de la màquina, per aixó:

$sudo grep vbox /etc/group

vboxusers:x:123:vicent

En el meu cas, el grup de l’usuari Vicent és el 123, me l’apunte per a després.

En segon lloc hem d’editar el fitxer  “/etc/init.d/mountkernfs.sh” amb l’ordre:

$sudo gedit /etc/init.d/mountkernfs.sh

Busquem la línia que posa:

domount proc “” /proc proc -onodev,noexec,nosuid

i anyadim en la fila de baix:

domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb
-onoexec,nosuid,nodev,devgid=123,devmode=664

S’ha de tindre en compte que on posa devgid=123, cal posar el valor del grup que hem averiguat abans.I per últim editem el fitxer /etc/fstab amb l’ordre:

$gedit /etc/fstab

I al final del tot del fitxer escrivim aquesta línea tenint en compte el valor del grup que hem trobat abans, el 123 en el meu cas:

#usbfs
none /proc/bus/usb usbfs devgid=123,devmode=664 0 0

Ojo, després del 664 va un espai, un cero, un altre espai i un altre cero.

Per acavar cal reiniciar el sistema i anar a Aplicacions->Eines del sistema->Sun VirtualBox

Arranquem el sistema operatiu que tingam instalat, en el meu cas Windows XP, conectem el dispositiu USB o pendrive i anem en la màquina virtual oberta a Dispositius->Dispositius USB, elegim el que estiga relacionat amb el nostre Pendrive com en la següent imatge.

USB-VirtualBox2.2
I arreglat. 😉   Gràcies a http://ociolinux.blogspot.com/2009/05/pendrive-y-virtualbox-222-jaunty.html

Posted in Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , | Leave a Comment »