El Blog de Vinsentvega ;)

Un blog de tot un poc

Posts Tagged ‘VMware’

Instal·lar Vmware en Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat

Posted by VinsentVega a 17 Octubre 2010


Per instal·lar anem a la carpeta on tenim l’arxiu descarregat i posem:

sudo sh VMware-Workstation-Full-7.1.2-301548.x86_64.bundle

Una volta instal·lat escriguem açò:

cd /tmp
tar xvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar -C /tmp
perl -pi -e ‘s,_range,,’ vmmon-only/linux/iommu.c
tar cvf /usr/lib/vmware/modules/source/vmmon.tar vmmon-only

Estos passos extra són necessaris ja que dins del mòdul vmmon, més específicament en l’arxiu iommu.c, es fan cridats a les funcions del Kerne iommu_ {un} map, funcions que en les últimes versions del nucli Linux han estat anomenades a iommu_ { un} map_range.

Per a més informació dirigir-se a Kernel Trap.

Gràcies a http://www.rrfx.net/2010/06/vmware-vmmon-module-compilation-issues.html

Posted in Programari, Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Crear un enllaç simbòlic (accès directe) a una carpeta

Posted by VinsentVega a 12 gener 2010


Vuic que en /home/vinsentvega/VM-IMATGES aparega un enllaç a la carpeta /var/lib/vmware/Virtual Machines aleshores escric en un terminal:

$ln -s /var/lib/vmware/”Virtual Machines” /home/vinsentvega/VM-Imatges/

En general seria:

ln- s /carpeta-de-la-que-vuic-crear-l’enllaç(entre cometes si conté espais) /carpeta-on-vuic-que-aparega-l’enllaç

Posted in Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Instalar VMware-server-2.0.1 en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 27 Octubre 2009


Ens baixem el VMware-server-2.0.1-156745.i386 de la pàgina i comencem la instal·lació:

 1. tar xvzf VMware-server-2.0.1-156745.i386.tar.gz
 2. cd vmware-server-distrib
 3. sudo ./vmware-install.pl
 4. A continuació començarà el procés d’instal·lació i ens farà vàries preguntes. Ell mostra l’opció per defecte que pots reescriure-la o polsar enter per acceptar el paràmetre per defecte que ens ofereix. Polsarem enter en totes les preguntes excepte en:
  1. The current administrative user for VMware Server  is ”.  Would you like to specify a different administrator? [no], Ací posarem ‘yes‘ i ens preguntarà el nom de l’administrador que posarem amb gust.
  2. En el cas que acceptàrem l’opció per defecte, caldria habilitar el compte de root amb: sudo passwd root sinó, no podríem accedir al no haver posat cap contrasenya al superusuari root.
 5. Una volta acabades les preguntes, hem d’anar al navegador i escriure:
  1. Per a conexió NO segura: http://192.168.226.1:8222 ó http://127.0.0.1:8222 ó http://localhost:8222
  2. Per a conexió segura: https://192.168.226.1:8333 ó https://127.0.0.1:8333 ó https://localhost:8333
  3. NOTA: Les primeres opcions de les 2 files superiors, les posarem amb la IP que ens haja donat per defecte en les preguntes anteriors
 6. En /etc/vmware/hostd/authorization.xml tenim l’arxiu de configuració d’autoritzacions. Per si volem cambiar l’usuari root <ACEDataUser>root</ACEDataUser> per l’usuari <ACEDataUser>vinsentvega</ACEDataUser> . Si fem açò deurem reiniciar el servei amb:

sudo /etc/init.d/vmware restart

NOTA: Les màquines virtuals es guardaran en l’opció per defecte que és: In which directory do you want to keep your virtual machine files? [/var/lib/vmware/Virtual Machines], i és ací on hem de posar-les per a que el vmware les veja.

NOTA2: Si ens hem equivocat en la configuració de la MV i volem cambiar alguns paràmetres, per repetir el procés d’instal·lació hem d’escriure: sudo /usr/bin/vmware-config.pl

NOTA3: Sinó hem creat un usuari (pas4.1 = NO), una volta dins la interfaç gràfica, anem a ‘Administration‘->’Manage Roles‘  polsem en ‘add‘ i li possem un nom de rol i en la part dreta marquem els privilegis que volem que tinga eixe rol. Després crearem un nou usuari (per no accedir amb root) anant a la subpestanya ‘Permissions i a la dreta marcaríem New Permission i en la finestra que se’ns obri, elegiriem un usuari, dels que té l’Ubuntu creats (podem posar el del nostre nom d’usuari) i després en la banda dreta, elegiriem el rol que li havem creat abans per a aquest usuari. Meravellós!!!!

Gràcies a : http://www.tribulinux.com/tutoriales-como-instalar-vmware-server-20-en-ubuntu-904-jaunty-jackalope.html

Posted in Firefox, Programari, Ubuntu, Virtualització | Etiquetat: , , , | 2 Comments »