El Blog de Vinsentvega ;)

Un blog de tot un poc

Archive for Juny de 2009

Comandes de búsqueda en google

Posted by VinsentVega a 27 Juny 2009


Define: Ens diu el significat de la paraula que segueix als dos punts.

define: informàtica

Allinurl: Mostrarà totes les pàgines indexades del domini de búsqueda. També mostrarà les pàgines que tinguen les paraules buscades en la direccióURL.

Allinurl: http://www.google.es

Allinurl:/index.php -> trobaran totes les pàgines que continguen la pàgina index.php

Site: Buscarà només en la pàgina definida despres dels dos punts

site: http://www.buscalox.com pc -> Buscarà ‘pc’ en la pàgina http://www.buscalox.com

Info: Ens dona informació de la pàgina que posem a continuació

Info: http://www.vinsentvega.com

Link: llista tots els enllaços, que tenint un pagerank major o igual a 4, apunten a la pàgina indicada

Link:www.vinsentvega.com

Intitle: Busca les paraules que especifiquem, però no cal que estiguen totes les paraules a la búsqueda. És com si fóra una búsqueda amb OR

Intitle: eigrp ospf

Filetype: Ens mostrarà pàgines que tinguen el tipus d’arxiu que hem especificat. Sera de la forma: http://www.pagina.com/la_ruta/el_nom_de_l’arxiu.extensió_buscada

Filetype: pdf

“frase exacta”: Si posem la búsqueda entre cometes dobles, google buscarà exactament la frase que es troba entre les dos cometes

“Terminator Salvación”

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Posted in google | Etiquetat: | Leave a Comment »

Monitoritzar la velocitat de pujada i baixada d’internet en Ubuntu amb NetSpeed

Posted by VinsentVega a 15 Juny 2009


Si volem posar un applet en la barra superior, hem d’instal·lar netspeed:

$ sudo apt-get install netspeed

Després per a insertar-lo a la barra, hem de polsar botó dret sobre ella i elegir l’opció ” afegeix al quadre..” i baixar fins trobar l’opció “Network Monitor”(Com podem observar a l’imatge inferior). Una volta elegida aquesta opció, ens apareixerà al quadre i ens mostrarà en tot moment la velocitat de pujada i baixada d’internet, o siga tot el tràfic que pase pel teu ordinador.

netspeed

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , | 3 Comments »

Activar el lector d’empremtes dactilars en Ubuntu amb fprint

Posted by VinsentVega a 15 Juny 2009


En aquesta pàgina tenim els drivers soportats per fprint:

http://reactivated.net/fprint/wiki/Supported_devices

i en aquesta, els drivers no soportats per fprint:

http://reactivated.net/fprint/wiki/Unsupported_devices

Per saber el nom del nostre driver, hem d’escriure en consola:

$ lsusb

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 045e:0083 Microsoft Corp. Basic Optical Mouse
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 064e:a117 Suyin Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 08ff:1600 AuthenTec, Inc. AES1600
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

En el meu cas, el dispositiu que tinc instal·lat és un AES1600, que no està a la llista de drivers soportats (el AES1610 sí està soportat)però si em funciona 😉

Obrim la consola i posem:

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Posted in Programari, Seguretat, Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Descobrir paquets interessant en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 15 Juny 2009


goplay és un browser de paquets que a partir dels DebTags ens permet fer un filtrat dels mateixos paquets. Per instalar-ho:

$ sudo aptitude install goplay

Ens instalarà els següents programes:

goplay, llistar els paquets de jocs
goadmin, llistar els paquetes administratius
golearn, llistar paquets educatius
gonet, paquets relacionats amb la xarxa
gooffice, fulles de càlcul, i altres paquets ofimàtics
gosafe, paquets de seguretat
goweb, paquets relacionats amb la web.

Si quan executem l’aplicació no apareix res en Aplicacions->Accessoris. Caldrà escriure en consola:

$ sudo ept-cache reindex


Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , | Leave a Comment »

Comprovar la salut de la bateria del portàtil en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 12 Juny 2009


Si carreguem la bateria del portàtil a mitat, o no s’esperem que es descarregue totàlment per tornar a carregar-la, la vida de la bateria acaba fent-se malbé, per saber la salut de la bateria hem d’escriure en consola:

$ cat /proc/acpi/battery/BAT0/info

I del resultat que ens mostra hem de fixar-se en:

present:                   yes
design capacity:       4400 mAh
last full capacity:      3987 mAh

El que vol dir que del total possible de capacitat de la meua bateria(4400mAh), només em queda disponible (3987mAh). He perdut 414mAh en momés un any que tinc el portàtil!!! 😥

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Apagar el PC desde consola en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 12 Juny 2009


Per apagar el PC en 15 minuts cal escriure en consola:

$ sudo shutdown -h 15

Si volem que es reinicie en 15 minuts posaríem en consola:

$ sudo shutdown -r 15

Per apagar-lo al moment d’escriure la comanda faríem:

$ sudo shutdown -r now

En mode gràfic tenim el programa Gshutdown que fa el mateix que les comandes anteriors

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Comandaments o comandes per a comprimir i descomprimir desde consola en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 8 Juny 2009


– Arxius .tar (tar)

.tar (tar)
Empaquetar tar cvf arxiu.tar /arxiu/empaquetat/*
Desempaquetar tar xvf arxiu.tar
Vore el contingut sense extraure’l tar tvf arxiu.tar

—————————————————————————————————————————————

– Arxius .tar.gz – .tar.z – .tgz (tar amb gzip)

.tar.gz – .tar.z – .tgz (tar amb gzip)
Empaquetar y comprimir tar czvf arxiu.tar.gz /arxiu/empaquetar_o_comprimit/*
Desempaquetar y descomprimir tar xzvf arxiu.tar.gz
Vore el contingut sense extrarure’l tar tzvf arxiu.tar.gz

—————————————————————————————————————————————

– Arxius .gz (gzip)

.gz (gzip)
Comprimir gzip -q arxiu
(L’arxiu el comprimeix i el renombra como “arxiu.gz”)
Descomprimir gzip -d arxiu.gz
(L’arxiu el comprimeix i el renombra como “arxiu”)
Nota: gzip sols comprimeix arxius, no comprimeix directoris

—————————————————————————————————————————————

– Arxius .tar.bz2 (tar con bzip2)

.tar.bz2 (tar con bzip2)
Comprimir tar -c arxius | bzip2 > arxiu.tar.bz2
Descomprimir bzip2 -dc arxiu.tar.bz2 | tar -xv
tar jvxf arxiu.tar.bz2 (versions recents de tar)
Vore el contingut bzip2 -dc arxiu.tar.bz2 | tar -tv

—————————————————————————————————————————————

– Arxius .zip (zip)

.zip (zip)
Comprimir zip arxiu.zip /comprimit/arxius
Descomprimir unzip arxiu.zip
Vore el contingut unzip -v arxiu.zip

—————————————————————————————————————————————

– Arxius .rar (rar)

.rar (rar)
Comprimir rar -a arxiu.rar /comprimit/arxius
Descomprimir rar -x arxiu.rar
Vore el contingut rar -v arxiu.rar
rar -l arxiu.rar

—————————————————————————————————————————————

Esperem que ens serveixin aquestes comandes. 😉

.tar.gz – .tar.z – .tgz (tar con gzip)

Posted in Ubuntu | Etiquetat: , , | Leave a Comment »

Direcció on es troba la paperera i vore arxius ocults en Ubuntu.

Posted by VinsentVega a 8 Juny 2009


A voltes esborrem sense voler la paperera de reciclatge i ja no sabem on van les coses que borrem, per tant vaig a dir-vos on estàen l’arbre d’Ubuntu la direcció de la paperera:

$ ~/.local/share/Trash/files

El ~/ significa la carpeta local de l’usuari, i en el meu cas seria:

$ /home/vinsentvega/.local/share/Trash/files

Per a vore els arxius ocults(que comencen amb .xxxxx) gràficament (no per consola) cal anar a la carpeta que volem vore i apretar ctrl + h

Posted in Ubuntu | Etiquetat: | Leave a Comment »

Posar les pàgines del manual en castellà i amb color en Ubuntu

Posted by VinsentVega a 6 Juny 2009


MAN PAGES EN CASTELLÀ

– Baixar-se els paquets manpages-es i manpages-es-extra:

$ sudo apt-get install manpages-es manpages-es-extra
– editar el fitxer: sudo gedit /etc/manpath.config
– anyadir “/es” al final de la línea (sense les comilles):
MANPATH_MAP    /usr/sbin        /usr/share/man/es

ANYADIR COLOR A LES MANPAGES
sudo aptitude install most
sudo update-alternatives –config pager
(hi ha 2 guions abans de config)
i elegir l’opció corresponent a most. Possiblement la número 5

i arreglat, sols has de posar en la terminal man find per a vore els canvis surgits.

Posted in Ubuntu | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Conseguir que Ubuntu detecte 4GB de RAM

Posted by VinsentVega a 6 Juny 2009


Comprovem la memoria que l’Ubuntu ens detecta:

$ free -m | sed -n ‘2,2p’ | awk ‘{print $2 ” MB”}’ —-> Les cometes simples i dobles que has de posar no són les que veus a la imatge, són les que estan dalt de 2(cometes dobles) i a la dreta de la tecla zero(cometes simples)

Per conseguir que l’Ubuntu ens detecte els 4GB de Ram que ara solen portar tots els portàtils, hem d’instal·lar la versió server, per fer aixó cal:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install linux-headers-server linux-image-server linux-server

I sols hem de reiniciar i seleccionar la versió del server per a iniciar.

Si vols comprovar si ha anat bé:

$ free -m | sed -n ‘2,2p’ | awk ‘{print $2 ” MB”}’

Posted in Programari, Ubuntu | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »